รีไฟแนนซ์รถยนต์ดีอย่างไรได้เงินก้อนเหลือใช้ - เงินเพาเวอร์
รีไฟแนนซ์รถยนต์

ปัจจุบันการ “รีไฟแนนซ์รถยนต์” ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดี อาจประสบปัญหาเงินไม่พอ มีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้น หลายคนจึงนำรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด หรือ รถปลอดภาระแล้ว มาขอกู้สินเชื่อรถยนต์ กับสถาบันการเงิน เพื่อให้การเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีเงินทุนไปหมุนต่อ วันนี้เราจึงบทความนี้ให้ความรู้เพื่อนๆเรื่องการ รีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถ คืออะไร

การรีไฟแนซ์รถยนต์ คือ การนำหลักประกันที่เป็นรถยนต์ ที่เรายังผ่อนไม่หมด ยังติดภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอยุ่นั้น มาขอกู้สินเชื่อรถยนต์กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ หรือเข้าใจง่ายๆคือการโยกย้ายภาระหนี้สินทั้งหมดจากสถาบันการเงินที่เดิม มาเป็นหนี้ก้อนใหม่กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ ซึ่งการอนุมัติสินเชื่อในครั้งนี้ วงเงินสินเชื่อก้อนใหม่ จะต้องสูงกว่ายอดหนี้เดิม เมื่อนำหักลบกันแล้ว เราจะได้รับเงินเหลือส่วนต่าง เพื่อนำไปใช้จ่ายอย่างอเนกประสงค์ด้วย

ตัวอย่าง เช่น
นาย ก.  รถยนต์ติดภาระหนี้เดิม ยอดปิดบัญชี 200,000 บาท การกู้สินเชื่อครั้งนี้ อนุมัติสินเชื่อ วงเงิน 400,000 บาท  เท่ากับว่า เราจะเหลือเงินส่วนต่าง 200,000 บาท ( 400,000 -200,000 = 200,000 ) ซึ่งอาจจะมีหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วแต่เงื่อนไขแต่และบริษัท

ซึ่งเท่ากับว่า เราจะเป็นหนี้ก่อนใหม่ 400,000 บาท แต่เราจะได้เงินเหลือใช้ 200,000 บาท นั่นเอง ซึ่งหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อทั่วไป จะพิจารณาจาก ราคาประเมินรถปัจจุบัน และ ความสามารถในการผ่อนสินเชื่อ รวมถึงประวัติเครดิตบูโร อีกด้วย

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดดีอย่างไร

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดี หลายคนจึงนำรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด หรือ รถปลอดภาระแล้ว มาขอกู้สินเชื่อรถยนต์ กับสถาบันการเงิน เพื่อให้การเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีเงินทุนไปหมุนต่อ ข้อดีการรีไฟแนนซ์รถ มีดังนี้

1.รีไฟแนนซ์รถช่วยให้มีเงินก้อน

การรีไฟแนนซ์รถ ช่วยให้เราได้มีเงินก้อน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆตามที่ต้องการ แม้ว่ากำลังรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดรายจ่ายฉุกเฉินใดๆ เช่น การซ่อมแซมบ้าน, รายจ่ายค่าเทอมบุตรหลาน, ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน, กู้เงินด่วนได้ทันใจไม่ต้องรอให้ผ่อนหมด อีกทั้ง ยังมีรถยนต์เอาไว้ขับเหมือนเดิมไม่ต้องจอดรถ

2.รีไฟแนนซ์รถช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาภาระหนี้สิน

  • ปิดหนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ

เราสามารถนำเงินก้อนไป ปิดภาระหนี้สิน ช่วยให้เราผ่อนสบายๆผ่อนน้อยลง มีสถาพคล่องการเงินมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยถูกลง

ยกตัวอย่าง

หนี้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย 18%ต่อปี ยอดหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาท เราผ่อนชำระขั้นต่ำ10%  ของยอดหนี้ เท่ากับจ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน แต่ถ้าเรานำรถยนต์มากู้สินเชื่อ 100,000 บาท เราจะผ่อนค่างวด เฉลี่ย 2,000กว่าบาท ( อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5%ต่อปี กรณีไม่ติดเครดิตบูโร)

  • รวมหนี้เป็นก้อนเดียว 

การนำเงินก้อนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ มาปิดหนี้ทั้งหมดหลายๆตัว ยิบย่อย ให้มาเป็นหนี้ก้อนเดียว ข้อดีทำให้เรารู้ว่า จะผ่อนหนี้หมดเมื่อไหร่ รู้กำหนดที่แน่นอน หรืออาจจะผ่อนสบายๆน้อยลง ประหยัดดอกเบี้ยอีกด้วย

  • เริ่มผ่อนรถไม่ไหว  ช่วยหลีกเลี่ยงต่อการถูกรถ

การรีไฟแนนซ์รถ ช่วยให้เราผ่อนน้อยลงกว่าเดิมได้ เราสามารถเลือกผ่อนระยะยาว 72 หรือ 84 งวด ทำให้เราผ่อนสบายๆกว่าเดิม มีสภาพคล่องการเงินมากขึ้น

รีไฟแนนซ์รถยนต์ขั้นตอนอย่างไรบ้าง

สำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ อยากทราบว่า ขั้นตอนอย่างไร ติดต่อขอสินเชื่ออย่างไร เราสรุปขั้นตอนการขอรีไฟแนนซ์รถ เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

1. เตรียมเอกสาร
การเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนแรกของการขอรีไฟแนนซ์รถ เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ เอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ เอกสารายได้การทำงาน เช่น กรณีพนักงานประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีทำธุรกิจส่วนตัว ใช้เอกสารจดทะเบียนธุรกิจ,สัญญาจ้าง,สัญญาเช่าร้าน รวมถึง การแสดงบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนด้วย

2. ติดต่อสถาบันการเงิน ที่เราสนใจรีไฟแนนซ์รถ
ปัจจุบันมีให้เลือกหลายสถาบันการเงิน เราควรขอปรึกษาเบื้องต้นก่อนยื่นกู้ เพื่อจะได้ทราบหลักเกณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเรา ทั้งวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขต่างๆ เมื่อเราได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเราแล้ว จึงยื่นเอกสารสมัครขอสินเชื่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาดำเนินการให้ทราบ

 3. รอผลอนุมัติ
ส่วนใหญ่แล้ว การรีไฟแนนซ์รถ มีระยะเวลาอนุมัติประมาณ 3 – 7วันทำการ หากผู้อนุมัติสินเชื่อมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ระยะเวลาอนุมัติอาจจะนานกว่าก็เป็นได้ เราควรเตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่แรก เพื่อช่วยให้การขอรีไฟแนนซ์ได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. ติดต่อสถาบันการเงินเดิมเพื่อปิดบัญชี
เมื่อได้รับการนอนุมัติสินเชื่อแล้ว เราต้องติดต่อไฟแนนซ์เดิม เพื่อเช็คยอดปิดบัญชี ณ.วันปิดบัญชี ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม ติดตาม ทวงถาม ตามเงื่อนไขแต่และไฟแนนซ์
ส่วนการปิดบัญชีไฟแนนซ์นั้น  ส่วนใหญ่แล้วสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่เราขอกู้สินเชื่อ จะให้ตัวแทนดีลเลอร์ ที่รับผิดชอบการปิดบัญสินเชื่อ และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งแต่ละตัวแทนดีลเลอร์ จะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันด้วย


5.  รับเงินส่วนต่าง หลักหักค่าใช้จ่ายแล้ว
ทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่ขอรีไฟแนนซ์รถจะทำการมอบเงินก้อนให้เรา โดยโอนเงินเข้าบัญชีเรา โดยเป็นเงินที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว อาทิ เงินจากการจ่ายให้กับสถาบันแห่งเก่า เงินค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์

ผ่อนรถมากี่งวด ถึงจะรีไฟแนนซ์รถได้

การรีไฟแนนซ์รถ เราควรผ่อนรถมากี่งวด ถึงจะกู้ผ่าน 
เงื่อนไขเบื้องต้น ของการรีไฟแนนซ์ เราต้องผ่อนชำระไปแล้วอย่างน้อย50%ของจำนวนงวดทั้งหมด เช่น สัญญาผ่อนรถ 60 งวด ควรผ่อนมาแล้วอย่างน้อย 30 งวด ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับยี่ห้อปีรถ และเครดิตบูโรลุกค้าด้วย

ถ้าหากเรายังผ่อนไม่ถึง50% บางกรณีก็อาจจะสามารถกู้ได้ครับ ถ้าตอนซื้อรถมา มีวางเงินดาวน์เยอะ หรือ เราขอกู้เงินยอดจำนวนน้อย

การรีไฟแนนซ์รถ มีโอกาสกู้ผ่าน “ยอดเงินกู้ที่ได้รับครั้งใหม่ จะต้องมากกว่ายอดปิดบัญชีจากที่เดิม นั่นเอง “

รีไฟแนนซ์รถ เปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อจากชื่อเราเป็นชื่อคนอื่นได้ไหม

การรีไฟแนนซ์รถ โดยโอนชื่อจากเราเป็นชื่อคนอื่นนั้น สามารถทำได้ เช่น โอนให้ญาติพี่น้อง หรือ บุคคลอื่น เป็นต้น เพื่อให้ผู้เช่าซื้อคนใหม่ผ่อนต่อจากเรา โดยเหตุผลบางประการ เช่น

  • รถผ่อนต่อไม่ไหว เลี่ยงการถูกยึดรถ
  • ต้องการขายรถให้คนรู้จัก

ซึ่งขั้นตอนดำเนินการ ผู้เช่าซื้อคนใหม่ จะเป็นผู้ยื่นกู้สินเชื่อ
ซึ่งปัจจุบัน มีการจัดไฟแนนซ์ลักษณะนี้ มีทั้งแบบเช็คเครดิตบูโร และไม่เช็คเครดิตบูโร ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติการผ่อนสินเชื่อของผู้เช่าซื้อใหม่เอง

ค้างค่างวดรถ 3 เดือน รีไฟแนนซ์รถได้ไหม ติดเครดิตบูโรกู้ได้ไหม

โดยทั่วไปแล้ว หากเราค้างค่างวดรถติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน บริษัทไฟแนนซ์จะส่งหนังสือแจ้งให้ท่านชำระภายใน 30 วัน หากเกินจากนี้แล้วไม่ได้ไปชำระเงิน ไฟแนนซ์ก็จะมายึดรถไป ( รวมเป็น 4เดือน รถถึงจะถูกยึด)

กรณีนี้หากไม่อยากถูกยึดรถ ควรหาเงินมาจ่ายค่างวดก่อน 1 งวด เพื่อไม่ค้างเกิน 3 งวด ถ้าท่านผ่อนต่อไม่ไหว ควรรีบดำเนินการ จัดหาบริษัท รีไฟแนนซ์ เพื่อไม่ให้รถถูกยึดไป เราขอแนะนำแนวทางแก้ปัญหาให้ท่านครับ

  • จัดหาไฟแนนซ์แบบไม่เช็คเครดิตบูโร แบล็คลิสต์

เพื่อหลีกเลี่ยงการเช็คประวัติการผ่อนสินเชื่อที่ล่าช้า และภาระหนี้สินที่ยังผ่อนสินเชื่ออยู่ของท่าน

สินเชื่อจะอนุมัติได้ง่ายกว่า แต่ก็มีข้อเสียเปรียบ เช่น วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ที่สูงกว่าธนาคาร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับท่านที่ไม่ขอสินเชื่อธนาคารไม่ผ่าน

  • เปลี่ยนชื่อผู้ทำสัญญารีไฟแนนซ์ใหม่ หรือหาบุคคลที่ประวัติดีมาทำสัญญากับไฟแนนซ์ใหม่แทน

อาจจะหาได้จากคนใกล้ตัวเรา เช่น ญาติ พ่อแม่ พี่น้อง สามี หรือคนรู้จักที่สนิท ท่านจะได้ข้อเสนอที่ดีจากธนาคาร เช่น วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ

การรีไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ดังนั้นก่อนรีไฟแนนซ์รถยนต์จะต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาให้ดีก่อนตัดสินใจ เลือกรีไฟแนนซ์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับ

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ สามารถอ่านบทความ รีไฟแนนซ์รถยนต์ดีอย่างไรได้เงินก้อนเหลือใช้ เพิ่มเติมได้นะครับ ที่บริษัท เงินเพาเวอร์ จำกัด ได้ที่ไลน์แอด @ngernpower หรือ facebookเงินเพาเวอร์สินเชื่อรถยนต์ หรือ โทร. 093-130-4098 

แชร์บทความ:

ใหม่ล่าสุด

ติดตามข่าวสาร เฟซบุ๊คเพจ